Klubnyheder

Kom til generalforsamling tirsdag den 21. juni kl. 18:45

6. juni 2016, 20.38

Vi holder generalforsamling i Helsingør FT tirsdag den 21. juni 2016 fra 18.45 til ca. 20.00 i Cafeteriet i Helsingørhallen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af formand (Jan Hammer modtager genvalg)

Valg af kasserer (Birthe Winterskov modtager genvalg)

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Tobias Jørgensen fratræder - Søren Precht-Sparre stiller op)

Valg af to suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

Klubnyheder
W1siziisijiwmtuvmdgvmtavmjnfmtjfmjzfndczx0hgvf9taw5pbwfuzde2mhg2mdauanbnil1d?sha=d3bb0ce58cc46706