Klubnyheder

Indkaldelse, dagsorden og vedtægter: Generalforsamling fredag 19. juni 2020 i Helsingørhallen

06.06.2020

Kære medlemmer :-)

Så er det atter blevet tid til at afholde generalforsamling. Den bliver afholdt fredag den 19. juni 2020.

Som udgangspunkt vil generalforsamlingen blive afholdt i Café Ludus i Helsingørhallen med start kl. 19.00.

Grundet regeringens diverse forbehold under Corona-krisen ser det pt. ud til, at vi kun kan have maksimalt 50 mennesker fysisk til stede i rummet. Vi arbejder dog på, at livestreame dette års generalforsamling på vores facebookside med mulighed for at stille spørgsmål. Det er dog kun de medlemmer, der er fysisk tilstede i lokalet, der har mulighed for stemmeret.


Vedhæftet er dagsorden og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (tilføjelser markeret med rødt).


Eventuelle spørgsmål rettes til formanden pr. mail.: hftformand@gmail.com 

Regnskabet kan rekvireres på forhånd ved at rette henvendelse til klubbens kasserer Birthe Winterskov på mail: bwinterskov@yahoo.dk 


Hvis man på nogen måde er bekymret omkring den nuværende Corona-situation, henstiller vi til, at man følger regeringens udmeldinger og tager vare på sig selv med de fornødne forbehold.


Vel mødt !

/Bestyrelsen

Download HFTs vedtægter (Word-dokument) inkl. markering af forslag til ændringer

Dagsorden 19. juni 2020: 

1)   Valg af dirigent og referent

2)   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)   Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4)   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent til godkendelse

5)   Behandling af indkomne forslag

- Ingen indkomne forslag, men bestyrelsen har en række forslag til vedtægtsændringer.

6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

·      Valg af formand (hvert år) – Tobias Pauli Jørgensen modtager genvalg

·      Valg af kasserer (hvert år) – Birthe Winterskov modtager ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller Claus Ottosen til posten som kasserer.

·      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (på valg)

-       Nanna Borup Johansen ønsker genvalg (2 år)

-       Christoffer Friis ikke på valg

-       Vakant plads (da Claus Ottosen opstilles til kasserer) – Bestyrelsen opstiller Jonas Jørgensen til valg for 2 år

·      Valg af to suppleanter

- Annegrete Andreasen ønsker genvalg (1 år)

- Vakant plads (da Jonas Jørgensen opstilles til menigt medlem) – Bestyrelsen opstiller Valérie Licht-Larsen som suppleant (1 år)

7)   Valg af revisor og revisorsuppleant

- Claes Conradsen genopstilles som revisor for 1 år.

- Valg af revisorsuppleant

8) Eventuelt

 

Klubnyheder
W1siziisijiwmtuvmdgvmtavmjnfmtjfmjzfndczx0hgvf9taw5pbwfuzde2mhg2mdauanbnil1d?sha=d3bb0ce58cc46706