Klubnyheder

Download ny bog: ​SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen

7. december 2015, 18.27

’SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen’ kan bruges som inspiration for idrætslærere og pædagoger der arbejder med børn og unge i Folkeskolen. Materialet kan endvidere inspirere trænere i floorballforeninger.

Gratis download eller køb bogen her

Materialet indledes med en introduktion til historisk, regler, rammer og udstyr. Herefter følger et afsnit om teknik og taktik i floorball – samt et afsnit om forebyggelse og sundhed.

Materialets kerne beskriver tre eksemplariske undervisningsforløb opbygget med kompetence-, færdigheds- og vidensmål samt differentieringsmuligheder - med afsæt i Fælles Mål for faget ’Idræt’.

Undervisningsforløbene er opdelt således:

• Indskoling, med fokus på leg med stav.

• Mellemtrin, med fokus på fairplay og samarbejde.

• Udskoling, med fokus på idrætten i samfundet.

Materialet afsluttes med et afsnit om spil og øvelser – samt en quiz om floorball og fairplay.

Emner
Markeringer af banen, Det officielle spil (banen, spilletid og deltagere), Floorballspillets historie, Officielle spilleregler, Floorball i løbet af skoledagen, De syv vigtigste regler til brug i skolen, Udstyr til brug i skolen, Staven, Stavens længde, Bolde, Markspillernes og målmandens udstyr og påklædning, Teknik, Udgangsposition, Bevægelser, Hold på staven, Modtagninger, Afleveringer og skud, Driblinger, Finter, Splitvision, Taktik, Formation, Boldbasis og boldspil, Spilhjulet, Varierede spilformer, Forebyggelse af idrætsskader, Opvarmning, Opvarmningsprincipper, Opvarmningsprogram, Skader, RICE-princippet, Floorball – forskning og sundhed, Undervisningsforløb, Indskoling 0.-3. klasse, Mellemtrin 4.-6. klasse, Udskoling 7.-9. klasse, Spil og øvelser, ’Forhindringsbane’, ’Cirkelbold’ og ’Partibold’, ’Jokerbold’ og ’Stereobold’, ’Kvadratbold’ og ’Rundt på gulvet’, ’Driblekunst’ og ’Følg lederen’, ’Hold banen fri’ og ’Få det væk’, ’Jæger’ og ’Hold øje’, Quiz om floorball og fairplay, Yderligere information om floorball, Om forfatterne.

Find også materialet her

Materialeplatformen® Din samlede indgang til læringsressourcer.
www.materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/90891784

For mere information: Michael Milo Jørgensen, Udviklingskonsulent, Dansk Floorball Union

Michael Milo Jørgensen og Mikkel Bøyesen. ’SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen’. Dansk Floorball Union; 2015. 72 s., ill. ISBN 9788799831203 (TRYK). ISBN 9788799831210 (PDF).

Klubnyheder
W1siziisijiwmtuvmdgvmtavmjnfmtjfmjzfndczx0hgvf9taw5pbwfuzde2mhg2mdauanbnil1d?sha=d3bb0ce58cc46706