Klubnyheder

Bestyrelsen sætter ord på HFT’s strategiske retning og mål

22. august 2019, 19.10

Helsingør Floorball Team - en klub i vækst
– Bestyrelsen sætter ord på HFT’s strategiske retning og mål

Kære medlemmer.

Stort set alle hold er startet op for den nye sæson og der er blevet spottet mange smil og gensynsglæde hos unge og gamle. Udfordringerne med haltid er vi kommet nogenlunde omkring og man må sige, at vi har bredt os godt ud i kommunen. I skrivende stund spilles der floorball i intet mindre end 5 forskellige haller i kommunen. Det i sig selv vidner om vokseværk i vores elskede klub.

Ved sidste sæsons medlemsindberetning var vi 233 medlemmer, og vi rangerer derfor som den sjette største klub på landsplan. Det kan vi være enormt stolte af!

En anden ting vi kan være stolte af, er den mangfoldighed vi råder over i klubben. På hele 15 forskellige hold tilbyder vi floorball til idrætsglade borgerne i Helsingør kommune. Lige fra de mindste børn på vores kommende familiefloorballhold i Grydemosehallen, hen over en ungdomsafdeling, der bortset fra U17 er repræsenteret i alle ungdomsrækker, til vores store seniorafdeling, der både tilbyder målrettet og seriøs træning, samt motionsfloorball på både herre- og damesiden. Specielt U11 pigerne, der for første gang nogensinde skal deltage i danmarksturneringen - det bliver spændende at følge!

Hen over foråret har Birthe stået i spidsen for et pilotprojekt, der omfavnede og motiverede demensramte til at spille floorball. Projektet gik så godt, at vi med glæde kan meddele at vores hold for demensramte fra denne sæson vil være en fuldgyldig integreret del af foreningen og en del af HFT-familien. Med det vokseværk vi i øjeblikket oplever, følger også et tiltagende organisatorisk ansvar. Størstedelen af en ny bestyrelse er valgt og en række nøglepersoner har budt ind på nogle af klubbens vigtige nøgleroller. Det kombineret med den store arbejdsindsats vores frivillige kræfter og trænerne leverer, sidder man med følelsen af fortrøstningsfuldhed og ro i maven omkring fremtidsperspektiverne for den kommende sæson. Netop de frivillige vil vi i bestyrelsen have ekstra meget fokus på, da det i bund og grund er de frivillige kræfter der er med til at holde klubben kørende. Dette har vi nødvendigvis ikke altid været lige gode til, men vi vil i år gøre en ekstra indsats på at hylde jer, de frivillige!

Bestyrelsen har hen over sommeren og i opstarten arbejdet med nogle strategiske mål for Helsingør FT. Både for den kommende sæson og for den nærmeste fremtid. Herunder følger de strategiske mål, hvoraf nogle af dem allerede er godt undervejs:

Generel medlemsvækst: 
- Målsætningen er at klubben øger antallet af medlemmer (233) og runder de magiske 250 medlemmer. Desuden er det en målsætning at bibeholde pladsen som nr. 6 på landsplan.
- Vi ønsker at fastholde min. 85% af sidste sæsons medlemmer i klubben.

Medlemsvækst på ungdommen:
- Vi er pt. 94 ungdomsspillere i HFT, hvilket rækker til en 12. plads i Danmark. Målsætningen er at vækste til 105 på ungdomssiden og forhåbentlig gå i top 10 i Danmark.
- Det er et mål at HFT har hold tilmeldt i alle ungdomsrækker i sæsonen 2021/2022 så fødekæden er på plads.
- Vi ønsker i særdeleshed at vokse på pigesiden.

Bedre forhold for vores trænere: 
- Opkvalificering gennem kurser.
- Målsætningen for sæsonen er at uddanne mindst 5 nye trænere.
- Alle trænere aflønnes
- Afholdelse af inspirationsaftener for trænerne

Større fokus på frivillighed:
- Større fokus, anerkendelse og eksponering af de frivillige i klubben
- Målsætningen er at HFT skal være et sted hvor flere og flere gerne vil lægge en frivillig indsats.

Udover ovennævnte punkter ønsker bestyrelsen desuden at oprette et ungdomsudvalg med repræsentanter for alle hold, skabe flere sociale arrangementer på tværs af ungdomsholdene, og at skabe større synlighed fra bestyrelseslokalet ud i foreningen. Der er derfor lagt i kakkelovnen til en god og spændende sæson på rigtig mange punkter, og det bliver interessant, når vi når til afslutningen af sæsonen 2019/2020, hvor vi vil kigge tilbage på disse mål og se i hvilket omfang vi fik opfyldt vores målsætninger og drømme.

Hvis man har spørgsmål til ovenstående, er man altid velkommen til at kontakte Tobias på hftformand@gmail.com Slutteligt er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig god sæson med mange opture og godt kammeratskab i hele foreningen !

Bestyrelsen

Få overblikket over alle 15 hold og træningstider


Klubnyheder
W1siziisijiwmtuvmdgvmtavmjnfmtjfmjzfndczx0hgvf9taw5pbwfuzde2mhg2mdauanbnil1d?sha=d3bb0ce58cc46706