Klubnyheder

Indkaldelse: Generalforsamling og sæsonafslutning lørdag den 15. juni 2019

19. maj 2019, 21.58

Indkaldelse til Generalforsamling og sæsonafslutning

 

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Helsingør Floorball Team lørdag den 15. Juni 2019 i Café Ludus og Helsingørhallen. Dagen vil også fungere som afslutningsfest for sæsonen 2019/2020.

Program for afslutningsfesten

16.00 – 18.00  Aktivitet i hal 2

18.00 – 18.30 Spisning i Café Ludus

18.30 – ca. 20.00: Generalforsamling - se programmet nedenfor

20.00 – ca. 21.00: Uddeling af præmier til holdene

21.00 – 24.00: Seniorafslutning i Café Ludus

Vi starter i hallen med lidt hygge og spil med mixede hold og går derefter ind til spisning i Café Ludus.  Tilmelding og betaling til spisning foregår her på Nemtilmeld 

Prisen er 75 kr. for voksne og børn fra 8 år og opefter, mens børn fra 7 år og nedefter koster 40 kr.

Klubben giver en vand/øl/vin til alle tilmeldte medlemmer. 

Af hensyn til Café Ludus er der tilmelding til spisningen senest mandag d. 10. juni 2019!

Efter maden afholdes den årlige generalforsamling. Vi satser på at der vil være mulighed for at børnene kan spille i hallen imens. Efterfølgende vil der blive delt præmier ud til alle hold af trænerne.

Slutteligt vil der være fælles seniorafslutning i caféen til dem som har lyst til det.

HUSK at vi samarbejder tæt med Café Ludus og at det derfor ikke er tilladt at tage mad og drikkevarer med selv.   
Dagsorden for generalforsamling

1)    Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår Otto Winterskov som dirigent.

2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)    Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

Forslag 1: På opfordring af Tobias Jørgensen indstilles Birthe Winterskov som HFT’s 6. æresmedlem.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af formand (hvert år)

-       Malene Brøgger ønsker ikke genvalg.

-       Bestyrelsen indstiller Tobias Pauli Jørgensen til formandsposten

Valg af kasserer (hvert år)

-       Birthe Winterskov modtager genvalg

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (på valg)

-       Frederik Tækker (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Christoffer Friis.

-       Søren Precht-Sparre (Modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Claus Ottosen.

-       Ikke på valg: Nanna Borup Johansen

Valg af to suppleanter

-        Katarina Lilja (Modtager genvalg)

-       Jon Precht-Sparre (Modtager ikke genvalg) Posten er derfor vakant.

 7) Valg af revisor og revisorsuppleant

- Revisor: Claes Conradsen (Modtager genvalg)

- Revisorsuppleant: Posten er vakant.

8) Eventuelt

 

 

Klubnyheder
W1siziisijiwmtuvmdgvmtavmjnfmtjfmjzfndczx0hgvf9taw5pbwfuzde2mhg2mdauanbnil1d?sha=d3bb0ce58cc46706