Klubnyheder

Indkaldelse: Generalforsamling 16. juni

11. juni 2017, 23.05


Som annonceret 30. maj 2017 på HFTs Facebookside er det tid til generalforsamling. Den er "pakket" ind i 2 spændende aktiviteter - først en afslutningscup for junior, senior og forældre kl. 16:00 og efter mødet er der spisning/kåring af særlige bedrifter/fest.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Helsingør Floorball Team:
Fredag den 16. juni kl. 17:30 i Café Hanne i Helsingør Hallen - dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3: Fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) til godkendelse
4: Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent til godkendelse
5: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Bjarke Winterskov: HFT bør søge om afholdelse af DM finalestævnet
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Jan Hammer modtager genvalg
Valg af kasserer: Birthe Winterskov modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem: Chris Donkin afgår og modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter: Katharina Lilja og Chris Donkin stiller op
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
8: Eventuelt

Vigtigt! Husk at dette også er dagen for vores afslutning - der er spil i hallen fra kl. 16:00 og middag og afslutningsfestivitas efter generalforsamling - tilmeld dig til dette på www.hft.nemtilmeld.dk

Vær med til at fejre endnu et stort år i HFT.

Mvh

BestyrelsenKlubnyheder
W1siziisijiwmtuvmdgvmtavmjnfmtjfmjzfndczx0hgvf9taw5pbwfuzde2mhg2mdauanbnil1d?sha=d3bb0ce58cc46706